Đăng ký trực tuyến

Applicant Information


Email address will be used for receive tracking number, payment and application confirmation

Thông tin cá nhân


Example: 5'-7" or 178cm

Choose the vehicle your current driver license allows you to drive - example: B for regular passenger cars

Driver License Information

Thông tin giao hàng


Thông tin liên lạc


Hình ảnh chứng từ


Click Here to See How to Create These 3 Images

* If you don't have handy these images,
you can send these graphics by email
at info@international-permit.com.

Điều khoản

Tôi cam kết tuân thủ các luật lệ về lái xe của các thành phố, liên bang và quốc tế. Tôi hiểu rằng tôi sẽ không thể lái xe nếu không có giấy phép lái xe gốc có hiệu lực. Tôi tuân thủ luật và điều lệ của tổ chức giao thông đường bộ ban hành các năm 1923, 1943, 1949 và 1968. Tôi hiểu rằng bản phiên dịch giấy phép lái xe quốc tế này chỉ có hiệu lực khi đi kèm giấp phép lái xe gốc của bạn. Tôi xác nhận rằng bằng lái gốc của tôi vẫn còn hiệu lực, không bị tước và có giá trị lưu hành.


Đăng ký thêm nữa và miễn phí gửi tới cùng địa chỉ